Råd vid värmeböljor

Råd vid värmeböljor . Du kan läsa om  särskilda råd på länken från Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja/