Hem

Vaccination mot covid-19

I denna inledande fas erbjuds vaccin till den som
• bor på ett särskilt boende för äldre
• har hemtjänst
• bor tillsammans med någon som har hemtjänst
• arbetar inom vård och omsorg, hemsjukvård och hemtjänst

Invånare inskrivna i hemsjukvård kommer få vaccination av distriktssköterska inom kommunen.
Invånare som har hemtjänst får information och blankett från sin hemtjänstkontakt och bokar tid för vaccination på sin vårdcentral.
Personal inom kommunal vård och omsorg får ett intyg av sin chef och vaccineras via sin vårdcentral enligt överenskommelse.

Läs mer om rekommendationer och vaccinationen:
Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för vaccination mot covid-19
1177: Vaccination mot covid-19

Uppdaterat 2021-01-12

 

Provtagning covid-19

Begränsningar i provtagning för Covid-19.
Vårdcentralerna tilldelas ett visst antal provtagningar för Covid-19 varje dag. Prioriterade patienter är de aktuella för inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg/funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal. Övriga grupper kan få vänta.

Efterfrågan på provtagning har varit stor och vi måste prioritera. Detta innebär att du kanske inte kan få komma för provtagning.

OBS endast tidsbokad provtagning. För provtagning ring telefon 010-243 27 00.

Patientinformation: Information till dig som provtagits för Covid-19

Begränsning av antalet besökare på vårdcentralen

Med nya restriktioner ska det vistas så få personer som möjligt i offentliga lokaler. Detta innebär att du som anhörig inte kan följa med vid besöket. Vi hoppas du har förståelse för detta.

Antikroppstestning

Från och med 7 oktober 2020 finns möjlighet att boka tid för provtagning avseende s.k. antikroppstest, ett test som visar på om man utvecklat antikroppar efter genomgången infektion med Covid -19. Du bokar tiden på e-tjänsten 1177.

Provtagningen sker på vårdcentralens laboratorium.

För att invånare ska få testa sig måste du ha fyllt 16 år, vara frisk och ha varit symtomfri i minst 14 dagar.
Antikroppstestet kostar 200 kr för invånare och är en egenavgift, vilket innebär att det inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer om antikroppstest för Covid-19 på 1177 Vårdguiden

Vårdcentralen Aromas gym fortfarande stängt

Vi beklagar verkligen detta, men bedömer utifrån den stora samhällsspridningen av Covid-19 som vi nu ser samt restriktioner som kom 2020-11-03, detta som nödvändigt. Vi hoppas på er förståelse. Vi fryser ditt gym-kort och när du åter börjar träna öppnar vi det igen, du får alltså igen tiden du betalat för.

2020-11-26

Tidsbokade besök och provtagning

Under rådande omständigheter med covid-19 (coronavirus) kan vi i dagsläget inte erbjuda drop in på vårdcentralen.
Vi måste därför be alla ta kontakt med oss på telefon 010-243 27 00 före besök, gäller även provtagning på laboratoriet.
Boka tid för provtagning på e-tjänsten 1177.

Har du en tid bokad är du naturligtvis välkommen in!

Aktuellt

Nyhetsarkiv

Öppettider
Mån-fre 07:00-17:00

Tidsbokning/rådgivning
Mån-fre 010-243 27 00

Adress
Besöksadress
Storgatan 11 C
Postadress
Storgatan 11 B, 574 32 Vetlanda

Lista dig hos oss
Välj Aroma som din vårdcentral, fyll i blanketten och lämna in den till oss eller gör ditt val via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tidsbokad provtagning
Boka tid för provtagning via Vårdcentralen Aromas
e-tjänst 1177 Vårdguiden eller ring 010–243 27 00

Provtagningen öppen mån-fre 07:00-15:30

Lideta-halsovard     ingar_i_vardval region logotyp_region_jonkopings_lan_rjl 1177 1177 Vårdguiden E-tjänster