Självskattningstest för covid-19

Gör självskattningstestet som ger vägledning om man kontakta vården med sina symtom eller om det räcker med egenvård. Gör testet