Shared Reading – delad läsning!

Nu startar vi upp en grupp i Shared Reading – delad läsning för dig i Vetlanda!

Shared Reading är en metod för högläsning och samtal i grupp som enligt forskning bl.a.
ger en förbättrad självkänsla, ett förbättrat självförtroende och ett ökat intresse för texter. Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden och minska känslor av ensamhet. Du deltar alltid på det sätt som du själv vill. Alla över 18 år är välkomna.

Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och vi samarbetar med MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), Regionens folkhälsoavdelning, Kommunal utveckling, Regionbiblioteket och IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser).

I samarbete med Aroma vårdcentral kommer vi att starta en Shared Reading-grupp i Vetlanda bibliotek på måndag den 28/9 kl. 13.00 – 14.30 (med möjlighet till fyra efterföljande träffar).

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till annamalin.kax@sv.se eller ringa till tel. 0720 – 70 50 45

Läs mer i Inbjudan shared reading

Välkommen!