Provtagning av personal covid-19

För att säkerställa bemanningen finns det nu möjlighet att ta prov på personal i vård och äldreomsorg inom kommun och region.  Möjligheterna till provtagning för covid-19 är fortfarande begränsade, eftersom det finns en risk för brist på både provtagningsmaterial och analyskemikalier. Personal inom vård och omsorg hänvisas till sin chef för ställningstagande för provtagning. Man får sedan bevaka sitt eget provsvar i journalen på nätet (1177.se) och meddela resultatet till sin chef.

Provtagning av personal i vård eller äldreomsorg, om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  • Enheten har stora bemanningssvårigheter på grund av sjukfrånvaro
  • Den som ska lämna prov är på bättringsvägen och har endast lindriga symtom
  • Den som ska lämna prov är nödvändig för verksamheten under de närmsta 1-3 dygnen

Provtagning av personal bokas in av ansvarig chef enligt nedanstående kontaktuppgifter:

Eksjö- eller Värnamoområdet:
Vardagar: tel. 010-242 56 82. Telefonen är öppen vardagar kl 08.00-11.00 och 13.00-16.00.
Helger: tel 010-242 21 25. Telefonen är öppen kl 08.00-11.30 och 12.30-15.00.

Jönköpingsområdet:
Vardagar: tel 010-242 51 39 eller 010-242 12 76. Telefonen är öppen kl 08.00-11.30 och 12.30-15.00.
Helger: tel 010-242 21 25. Telefonen är öppen kl 08.00-11.30 och 12.30-15.00.