Laboratoriepersonal

Pernilla Skarheden
Pernilla 
Biomedicinsk analytiker

Ann-Charlotte 
Undersköterska

Birgitta 
Undersköterska