Vårdsamordning

Vårdsamordnare på Vårdcentralen Aroma

Vårdsamordnare är en resurs på vårdcentralen för patienter med flera sjukdomar och som har kontakt med flera olika vårdgivare.

Vårdsamordnaren samarbetar med kommunens hemsjukvård, specialistvården och vårdcentralens personal.

 

Anneli K

Anneli, sjuksköterska
Vårdsamordnare

Marie, sjuksköterska
Vårdsamordnare