Tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning

Du får professionellt stöd när du vill sluta röka eller snusa. Vi hjälper dig med motiverande samtal,
information om hjälpmedel samt uppföljning.

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ

Läs mer om att få hjälp med att sluta röka på 1177 Vårdguiden