Lämna synpunkter och klagomål på vården

Om du har synpunkter eller klagomål på din, eller en anhörigs vård, kan du kontakta den mottagning där du fått vård via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer om synpunkter och klagomål på 1177 Vårdguiden

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster