E-tjänster på 1177.se

Med anledning av rådande pandemiläge råder högt tryck på vården.

Vi är tacksamma om alla receptförnyelser görs via e-tjänsten 1177. Detta för att vi måste frigöra tid för att kunna hjälpa dig när det behövs över telefon eller vid besök. Tack för din förståelse!

Gå in på 1177.se och logga in för att kontakta vården när det passar dig. Här kan du till exempel

  • förnya recept
  • få rådgivning
  • läsa din journal
  • av- och omboka tid

Hur loggar jag in?
Gå in på 1177.se och sök upp den vårdcentral eller mottagning du vill ha kontakt med genom att klicka på ”Hitta vård”.

Du kan också logga in via appen ”1177 Vårdguiden”, välj ”Alla övriga tjänster.

Du loggar in med e-legitimation exempelvis mobilt bank-id.