Digitalt vårdmöte

Välkommen till Vårdcentralen Aroma online;  Vårdmöte Region Jönköpings län!

Här kan du träffa vår personal i ett digitalt videobesök. Kontakta mottagningen, prata med din vårdpersonal eller skriv till oss på
e-tjänsten 1177.se så bjuder vi in dig till ett möte.

Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor kan hjälpa dig med besvär som utslag, eksem, allergiska besvär m.m.

Sjukgymnast

Sjukgymnasterna på Vårdcentralen Aroma är experter på leder och muskler och de skador som
kan uppkomma där. Ett videobesök lämpar sig extra bra för akuta åkommor såsom ryggskott och
stukningar. Videobesök lämpar sig också väl för vissa återbesök.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna är expert på handens sjukdomar och skador. Videobesök lämpar sig väl för
vissa återbesök.

Professionell samtalskontakt

Här kan du samtala med någon från psykosociala teamet för bedömning, råd och behandling
gällande din psykosociala hälsa och få råd i olika situationer då livet känns svårt. Inom vårt
psykosociala team finns samtalsterapeut, KBT (steg 1) samt kurator.

Läkare

Våra läkare kan hjälpa dig med de flesta besvär.

Om Vårdcentralen Aroma

Här möter du personal i ett videosamtal utan att komma till oss på mottagningen. Hos oss kan du inte
själv boka ett videobesök i appen, men vi kan bjuda in dig. Kontakta oss eller prata med din vårdpersonal.

Samma regler och kostnader gäller som vid besök på mottagningen.
Besöket journalförs i din journal som du kan läsa i 1177 Vårdguiden.

Vill du veta mer eller kontakta oss: Vårdcentralen Aroma 1177 Vårdguiden
eller kontakta oss på telefonnummer 010-243 27 00.

Att tänka på inför besöket