– vård och omtanke nära dig!

Hälsosamtal för dig som fyller 40, 50, 60 och 70 år

Boka tid för hälsosamtalet på 1177.se e-tjänster!

Det år du fyller 40, 50, 60 eller 70 år får du ett erbjudande från din vårdcentral om ett hälsosamtal. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke samt diabetes.

Så här går det till

Före hälsosamtalet

  1. Du får en inbjudan till hälsosamtal hemskickad från din vårdcentral.
    Du kan själv boka tid för detta på e-tjänster 1177.se 
  2. Om du tackar ja får du innan hälsosamtalet fylla i frågeformulär för att besvara en del frågor som tas upp i samband med hälsosamtalet.
  3. Du tar blodprov, exempelvis på vårdcentralens laboratorium, ungefär en vecka före hälsosamtalet.

Vid hälsosamtalet

  • Du tar med dig de ifyllda frågeformulären till hälsosamtalet.
  • Du mäter och väger dig i samband med hälsosamtalet.
  • Du samtalar med specialutbildad vårdpersonal kring din hälsa.
  • En personlig Hälsokurva tas fram.
  • Om du vill, och behöver det, kan du få råd, stöd och behandling för att till exempel sluta röka, börja motionera eller äta mer hälsosamt. Eventuellt bokas en ny tid in.

Läs mer på 1177.se Hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar