Vi söker distriktsläkare

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin

Var med och skapa den vård du själv skulle välja!

Om vårdcentralen
Vårdcentralen Aroma är en privat vårdcentral som startades av vårdpersonalen vid vårdvalets införande i Region Jönköping år 2010. Vårdcentralen är sedan årsskiftet 2018/2019 en del av Lideta hälsovård.
Personalgruppen består av cirka 45 medarbetare varav 6 är specialister i allmänmedicin och 6 är ST-läkare och utöver det AT-läkare. Vårdcentralen har 10 000 listade patienter. Sedan starten har vårdcentralen prioriterat att driva vård med hög medicinsk kvalitet, god arbetsmiljö får vårdpersonalen samt ett utpräglat lokalt ledarskap med korta beslutsvägar.
Utmärkande för vårdcentralen är fast läkarbemanning, låg personalomsättning och goda resultat i jämförande mätningar t.ex. nationella patientenkäten. Vårdcentralen har god bemanning och kompetens inom samtliga yrkeskategorier verksamma inom primärvården. Vårt arbetssätt präglas av tvärprofessionellt samarbete och god kontinuitet för patienten. Detta ser vi som en framgångsfaktor.
Vårdcentralen finns i nya och ändamålsenliga lokaler och har satsat på modern medicinteknisk utrustning.

Vi söker dig som är positivt inställd till handledning av AT- och ST-läkare.
Om intresse finns kan medicinskt ledningsansvar ingå i tjänsten.

Anställning och ansökan

  • Tjänstgöringsgrad 100 % eller efter önskemål.
  • Tillträde enligt överenskommelse.
  • Varaktighet: Tillsvidare

Frågor besvaras av sektionschef Karin Sandberg karin.sandberg@rjl.se.
Urval och intervjuer sker fortlöpande.

Välkommen med din ansökan!