Provsvar Covid-19

Det tar 2-3 dygn innan du får provsvar på Covid-19, logga in på 1177 vårdguidens e-tjänster.
Är du 13-16 år får du ringa till vårdcentralen för ditt provsvar.

Läs mer om Covid-19 – coronavirus – på 1177.se