Psykosocial mottagning

Psykosocial mottagning

Vår psykosociala mottagning består av två kuratorer. De arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, rådgivning, samtalsbehandling och bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Utreder misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna t.ex. ADHD. Samtalsbehandlingen är korttidsinriktad.

Sömnskola

Riktar sig till dig som har sömnsvårigheter för att ändra sömnbeteende enligt grunderna för kognitiv beteendeterapi (KBT).

Telefon 010-243 27 81

Telefontid måndag-fredag 12:00-12:30. Om du behöver akut hjälp kontakta psykiatriska akutmottagningen i Eksjö 0381-335660.  

Läs mer om sömnsvårigheter på 1177 Vårdguiden