Aromas Närakut

RING FÖRST!!

Ingen drop in-mottagning på Närakuten Vårdcentralen Aroma just nu.

Under rådande omständigheter med covid-19 (coronavirus) kan vi i dagsläget inte erbjuda drop in på vårdcentralen. Vi måste därför be alla ta kontakt med oss på telefon 010-243 27 00 före besök.

Har du en tid bokad är du naturligtvis välkommen in!


Till Närakuten kan du söka för nytillkomna åkommor utan att ha en bokad tid,

till exempel:

  • Bröstsmärta
  • Andningsbesvär
  • Allergisk reaktion
  • Skelett- eller sårskada
  • Infektionssjukdom
  • Nytillkommet smärttillstånd

Närakutens öppettider: Helgfri måndag-fredag kl 09-11 och 13-15:30
Vårdcentralens öppettider: Helgfri måndag-fredag tidigare kl 07 – 17

När du kommer till Aromas Närakut så kommer du att få en första bedömning av vår koordinatorssjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer om du är i akut behov av ett fysiskt besök samma dag, och i så fall till vilken yrkeskategori. Det kan bli väntetid och vi gör en medicinsk prioritering som styr turordningen.

Om det inte är ett akut behov för dagen kan du bli hänvisad till egenvård i hemmet eller rekommenderad att boka tid till rätt yrkeskategori inom vårdcentralens ordinarie verksamhet.

Misstänker du att du drabbats av en smittsam sjukdom såsom vattkoppor, mässlingen eller magsjuka ber vi dig att ringa vår telefonrådgivande sjuksköterska för bedömning i första hand. Detta för att undvika smittspridning på vårdcentralen.


För icke akuta problem eller långvariga besvär ska du kontakta din vårdgivare direkt alternativt ringa vår telefonrådgivande sjuksköterska på telefonnummer 010-243 27 00, vardagar kl 07-17. Du kan få namn och telefonnummer till din patientansvarige läkare, eller annan vårdpersonal, via receptionen eller rådgivande sjuksköterska.

Du kan också använda dig av 1177.se för receptförnyelse, av- och omboka tider, resevaccinationer med mera.

Vid livshotande tillstånd kontakta 112