Har du besvär av pollen?

Om du har pollenallergi kan ögon och näsa klia, du kan nysa och känna dig trött.
På 1177 Vårdguiden får du veta vad du kan göra för att lindra besvären.
Läs mer om pollenallergi 1177 Vårdguiden

På Pollenrapporten samlas pollenprognoserna för samtliga mätstationer som finns runt om i landet.
Läs mer om pollenprognosen i Pollenrapporten