Aromas gym stängs för allmänheten

Just nu sprids viruset corona (covid-19) i samhället. Alla måste hjälpas åt för att minska risken att viruset sprids.

För dig som har träningskort kommer träningslokalen vara stängd t.o.m. 17 maj 2020, därefter kommer beslutet omprövas.

Har du pågående träningsperiod förlängs denna motsvarande tid.