Antikroppstestning

Från och med 7 oktober finns möjlighet att boka tid för provtagning avseende s.k. antikroppstest, ett test som visar på om man utvecklat antikroppar efter genomgången infektion med Covid -19. Du bokar tiden på e-tjänsten 1177.
Provtagningen sker på vårdcentralens laboratorium.

För att invånare ska få testa sig måste du ha fyllt 16 år, vara frisk och ha varit symtomfri i minst 14 dagar.
Antikroppstestet kostar 200 kr för invånare och är en egenavgift, vilket innebär att det inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer om antikroppstest för Covid-19 på 1177 Vårdguiden