– vård och omtanke nära dig!

Om vårdcentralen Aroma

Den 1 juni 2010 slog vi upp portarna och det är med stolthet vi nu har glädjen att hälsa dig varmt välkommen till en modern vårdcentral som kan erbjuda en bred och samlad kompetens. Tack till alla er som givit Aroma förtroendet att vara er nya vårdgivare.

Vårdcentralen Aroma är en privat vårdcentral som ingår i Vårdval Region Jönköpings län och som ägs och drivs av distriktsläkare/verksamhetschef Roland Lundgren, sjuksköterska Marie Rooth och distriktssköterska
Eva Karlsson.

Tillsammans med engagerade medarbetare erbjuder vi klassisk distriktsläkar- och distriktssköterskeverksamhet. I detta ingår även sjukgymnastik, arbetsterapi, kognitiv beteendeterapi och vård av psykiska besvär, palliativ vård, multimodal rehabilitering, vaccination, körkortsintyg och andra intygsskrivningar, hälsokontroll och rökavvänjning. Vi har även flera sjuksköterskebaserade mottagningar såsom diabetes, hjärtsvikt, blodtryck, och astma/KOL. Vårdcentralen Aroma har läkaransvaret vid Österlidens, Mogärdes, Ekebos och Emmagårdens äldreboenden. 

Ambitionen är att bedriva modern primärvård av högsta medicinska kvalitet präglat av ett varmt personligt bemötande. Vi vill skapa en intressant och stimulerande arbetsmiljö genom att arbeta tvärprofessionellt och med ett teambaserat arbetssätt. Vi vill vara guiden till en friskare framtid för våra patienter och vill förvalta förtroendet med omsorg och största respekt.

Samma regelverk

Vi lyder under samma regelverk som alla andra vårdcentraler i länet. Vi får våra inkomster på samma sätt och tar ut avgifter på precis samma sätt som alla andra, det är inte dyrare att gå till en privat vårdcentral.

Roland Lundgren, verksamhetchef