– vård och omtanke nära dig!

Psykosocial mottagning

Vår psykosociala mottagning består av två kuratorer, en psykolog och en psykiatrisjuksköterska. De arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, rådgivning, samtalsbehandling och bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Utreder misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna t.ex. ADHD. Samtalsbehandlingen är korttidsinriktad. Sömnskola Riktar sig till dig som har sömnsvårigheter för att ändra sömnbeteende enligt grunderna för kognitiv beteendeterapi (KBT). Telefon 010-243 27 81 Telefontid måndag-onsdag, fredag kl 08:30-09:00 och torsdag kl 12:00-12:30. Om du behöver akut hjälp kontakta psykiatriska akutmottagningen i Eksjö 0381-335660.

Läs mer om sömnsvårigheter på 1177 Vårdguiden