– vård och omtanke nära dig!

Hjärtsvikt

Vår hjärtsviktssköterska Marie ger råd och information om din sjukdom, detta för att öka kunskapen om egenvård med målet att få bättre hälsa och välbefinnande. Hjärtsviktssköterskan utvärderar effekten av din behandling och justerar din medicinering samt kallar dig för regelbundna kontroller.

Telefon 010-243 27 00
Vi använder telefonisystemet TeleQ

 

Läs mer om hjärtsvikt på Vårdguiden 1177.se