– vård och omtanke nära dig!

Distriktssköterska

Vår distriktssköterskemottagning har öppet varje vardag och tar hand om många av dina hälsoproblem.

Distriktssköterskan sköter exempelvis såromläggningar, utprovning av kompressionsstrumpor, borttagning av stygn och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Vid lättare infektioner, som exempelvis halsont, dubbelsidiga ögonbesvär och öronvärk, är det inte säkert att du behöver träffa läkare. Du kan istället få hjälp på vår sjuksköterskebaserade infektionsmottagning, SIM.

Vid minnessvårigheter är distriktssköterskan första kontakt vid utredning.

Distriktssköterskan erbjuder alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar hälsosamtal enligt Region Jönköpings läns modell hälsolyftet. Du kan även själv boka tid för hälsosamtal.

Telefon 010-243 27 50
telefontid måndag-fredag kl 09:00-09:30.
Övrig tid kan du boka via sjuksköterska 010-243 27 00 (telefonsystem TeleQ).