– vård och omtanke nära dig!

Patientavgifter

Här hittar ni våra patientavgifter. Vi följer de avgifter som gäller inom Region Jönköpings län.

Besök på vårdcentral, jourcentral och specialistmottagning kostar 250 kronor. Recept och provtagning kostar 100 kronor. Barnsjukvård, viss hälsovård och besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentralen är avgiftsfri.

För utförligare information om patientavgifter läs mer på Vårdguiden 1177.se

Barn och ungdomar under 20 år och personer över 85 år har fri hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. 

Besök       Pris i SEK
Läkare     250
Distriktssköterska   250
Sjuksköterskor med specialistkompetens   250
Recept    100
Laboratorium   100
Intyg och vaccinationer   enligt speciell taxa

 

Avbokning/uteblivet besök

Från 1 januari 2014 ska man avboka eller ändra en tid på vårdcentralen senast en vardag (24 timmar) före besöket. Avbokar man eller ändra tid senare får man en faktura på patientavgiften.

Det gäller även om man har frikort eller om besöket är avgiftsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 20 år.

Om vårdcentralen bokar av, t.ex. på grund av läkares sjukdom, senare än en vardag (24 timmar) före planerat besök, behöver man inte betala för sitt nästa planerade vårdbesök för samma sjukdom.