– vård och omtanke nära dig!

Hanna Östlin

Hanna Östlin
Distriktssköterska
Diabetessköterska

Helene Frisk Karlsson
Distriktssköterska

Christina Petersson
Distriktssköterska

Eva Karlsson
Distriktssköterska
Astma/KOL-sköterska
Tobaksavvänjare

Marie Rooth

Marie Rooth
Sjuksköterska
Blodtrycks- och hjärtsviktssköterska

Theresia Bohman Käck

Theresia Bohman Käck
Sjuksköterska
Blodtryckssköterska

Helen Lundblad

Helen Lundblad
Sjuksköterska
Astma/KOL-sköterska

Ulla-Pia Karlsson

Ulla-Pia Karlsson
Sjuksköterska
Rehabiliteringssamordnare

Therese Karlsson

Therése Karlsson
Sjuksköterska

Anneli Karlsson
Sjuksköterska
Vårdsamordnare

Anna Eriksson
Sjuksköterska

Birgit Liljegranath
Distriktssköterska
Diabetessköterska