– vård och omtanke nära dig!

Hanna Östlin

Hanna
Distriktssköterska
Diabetessköterska

Helene 
Distriktssköterska

Christina 
Distriktssköterska

Eva 
Distriktssköterska
Astma/KOL-sköterska
Tobaksavvänjare

Marie Rooth

Marie 
Sjuksköterska
Blodtrycks- och hjärtsviktssköterska

Theresia Bohman Käck

Theresia 
Sjuksköterska
Blodtryckssköterska

Linda
Sjuksköterska

Ulla-Pia Karlsson

Ulla-Pia 
Sjuksköterska
Rehabiliteringssamordnare

Therese Karlsson

Therése 
Sjuksköterska

Anneli 
Sjuksköterska
Vårdsamordnare

Anna 
Sjuksköterska

Birgit 
Distriktssköterska
Diabetessköterska