– vård och omtanke nära dig!

Ändrade ägarförhållanden från och med 1 januari 2019

Vid årsskiftet tar Lideta Hälosvård över ägaransvaret för Vårdcentralen Aroma.
Det kommer inte ske några förändringar för varken patienter eller personal på Vårdcentralen Aroma.