– vård och omtanke nära dig!

Lämna synpunkter och klagomål på vården

Om du har synpunkter eller klagomål på din, eller en anhörigs vård, kan du kontakta den mottagning där du fått vård via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer om synpunkter och klagomål på 1177 Vårdguiden

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster